Què és el Baló Intragàstric? És un globus gàstric tou de silicona que s'insereix en l'estómac i, s'omple amb solució fisiològica estèril. ¿Quins efectes té? Amb el Baló Intragàstric tindràs una sensació de sacietat o, manca de gana que juntament amb les reunions programades regularment de control i,...