Desde Cànons Clinics facilitamos a nuestros pacientes la posibilidad de que el coste económico de su tratamiento médico pueda ser financiado a través de Tu Medicina Financiada. Es la primera compañía especializada en facilitar la gestión de la financiación a todas las personas que necesiten...

La tecnologia de plasma aterra a Cànons Clinics de la mà de Plasmage, un dispositiu mèdic de microcirurgia no invasiva, que ha revolucionat la medicina estètica. Aquesta novedosa eina actua en el rejoveniment del rostre, amb resultats immediats i espectaculars, útil en afeccions on existeixen...

La tecnología de plasma aterriza en Cànoncs Clinics de la mano de Plasmage, un dispositivo médico de microcirugía no invasiva que ha revolucionado la medicina estética. Esta novedosa herramienta actúa en el rejuvenecimiento del rostro, con resultados immediatos y espectaculares, útil en afecciones donde existen...

A Cànons Clinics tenim una nova incorporació a la nostra aparatologia. EndyMed Pro, amb tecnologia 3DEPP, és un revolucionari sistema de radiofreqüència bipolar que s’utilitza per tractaments facials i corporals. EndyMed Pro és un equip molt versàtil, de gran potència i amb grans prestacions: Sensors de...

En Cànons Clinics tenemos una nueva incorporación en nuestra aparatología. EndyMed Pro, con tecnología 3DEPP, es un revolucionario sistema de radiofrecuencia bipolar que se utiliza para tratamientos faciales y corporales. EndyMed Pro es un equipo muy versátil, de gran potencia y con grandes prestaciones: Sensores de...

Una nova aventura comença per a Cànons Clinics després de l'acord de col·laboració amb el centre mèdic Activita de Granollers. Els pacients que sol·liciten un servei de cirurgia plàstica i estètica, seran derivats als metges especialistes de Cànons Clinics. D'aquesta manera, s'amplia l'oferta d'Activita amb els...