Dipl. Sílvia Llorens Cladellas

Diplomada en Infermeria.

DADES ACADÈMIQUES

 • Títol de BUP, COU i selectivitat l’any 1989.
 • Títol Universitari Oficial de Diplomat en Infermeria a l’Escola Universitària Osona de Vic, expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona el juliol de 1992.
 • Curs sobre programes d’atenció primària de salut per infermeria de 20 h. al COI de Barcelona durant el novembre de 1992.
 • Curs d’electrocardiografia aplicada a la consulta d’infermeria en atenció primària de 20 h. al COI de Barcelona el desembre de 1992.
 • Asistencia al V Congreso nacional de enfermería de urgencias celebrado en Granada en diciembre de 1992.
 • Postgrau d’Infermeria en alcoholisme i drogodependències de 220 h. a l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 1993-94.
 • Curs de gestió hospitalària de 20 h en el COI de Barcelona, a l’octubre de 1994.
 • Assistència a les jornades de lactància materna a l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’abril de 1995.
 • Postgrau de Relacions humanes i tècniques grupals en infermeria de 250 h lectives en la Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona durant el curs 1994-95.
 • Assistència al V Congrés d’Infermeria oncològica realitzat a Pontevedra, al maig de 1995.Curs de seguretat en treballs d’infermeria de 9 h lectives organitzat per Mutual Cyclops al setembre de 1995.
 • Certificat de capacitació en l’especialitat de Medicina Laboral per a diplomats en infermeria de 420 h lectives a la Universitat de Barcelona durant els cursos acadèmics 1994-95 i 1995-96.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica de 300 h a la Universitat Politècnica de Catalunya durant els cursos acadèmics 1995-96 i 1996-97.
 • Postgrau d’atenció integral al pacient crònic de 190 h a la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 1996-97.
 • Certificat del curs Educació per a la salut de 280 h a la UNED durant el curs 1996-97.
 • Postgrau d’Intervenció d’infermeria en salut mental i psiquiatria de 250 h a la Universitat de Barcelona durant el curs 1997-98.
 • Certificat de participació en el curs autoformativo per a diplomats en infermeria de 60 h organitzado pel IES durant el curs acadèmic 1999-2000.
 • Certificat d’aprofitament en el curs de Drenatge limfàtic manual impartit per la Generalitat de Catalunya durant l’any 1999.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
 • Auxiliar de clínica a la Policlínica del Vallès durant l’agost de 1990.
 • Auxiliar de clínica a l’Hospital General de Granollers durant els mesos de juliol, agost, setembre i desembre de 1991, i gener de 1992.
 • Diplomada en Infermeria a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona des de l’1 de juliol de 1992 fins el 31 de desembre de 2000 en els serveis d’urgències, quiròfan d’urgències i corretorns d’hospitalització.
 • Diplomada en Infermeria especialitzada en Medicina Laboral a Mutual Cyclops durant el període entre el juliol de 1994 i el juliol de 1995.
 • Diplomada en Infermeria especialitzada en Medicina Laboral a la Mancomunitat d’empreses 668 des de el juliol de 1995 fins al desembre de 2000.
 • Diplomada en Infermeria especialitzada en Medicina Laboral a Diconsal durant el març i abril de 2000.
 • Diplomada en Infermeria especialitzada en Medicina Laboral en una Mutua d’Accidents Laborals de Palma de Mallorca des del maig de 2000 fins el febrer de 2004.
 • Enfermera responsable de l’atenció al client de les clíniques Cànons Clinics, Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica.
DOCÈNCIA
 • Certificats de docència amb l’Escola Universitària d’Infermeria Blanquerna adscrita a la Universitat Ramon Llull durant els cursos 1996-97 i 1998-1999.
 • Certificats de col·laboració docent amb l’Escola Universitària d’Infermeria Sta. Madrona adscrita a la Universitat de Barcelona durant els cursos acadèmics 1997-98, 1998-99 i 1999-2000.
 • Cursos de Primers Auxilis específics dirigit per a empreses durant els anys 2000, 2001, 2002 i 2003.
Share This