És un protocol mèdic específicament format per l’ús d’una solució injectable biocompatible i totalment reabsorbible que s’anomena Aqualyx , permet destruir gradualment els cúmuls de greix en zones delimitades i localitzades.

Actualment, es considera el tractament d’elecció com a alternativa a la liposucció.

Com actua?

S’injecta Aqualyx en el teixit adipós amb la tècnica anomenada intralipoterapia produint una tumescència del teixit, permetent que aquest penetri en els adipòcits de la zona o zones a tractar de manera que s’inicia un procés de adipocitolisis o eliminació de cèl·lules de greix, que potenciarem amb l’ajuda dels drenatges limfàtics manuals accelerant el procés d’eliminació de greix localitzat.Quines zones podré tractar-me amb Aqualyx?

Les àrees corporals majorment afectades per adipositats localitzades que no desapareixen amb dieta ni exercici físic.

Les àrees majorment afectades són els flancs, la part interna de les cuixes, la part interior del genoll, la regió trocantèrica o “cartutxeres”, l’abdomen, les extremitats superiors i el doble mentó o papada.

Quin serà el protocol a seguir?

Prèviament al tractament d’Aqualyx, i si és necessari, realitzarem una sessió de drenatge limfàtic manual a la zona a tractar per eliminar líquids i toxines. D’aquesta manera adequarem aquesta perquè sigui més receptiva al tractament amb l’Aqualyx.

Posteriorment, es desinfectarà correctament la zona de tractament. Depenent de la zona o zones a tractar el doctor injectarà la quantitat adequada en cada cas en particular.

Encara que s’ha observat una alta tolerància al tractament, Aqualyx mai s’haurà injectar en quantitats superiors a 40 ml per sessió o, 25 ml en una àrea anatòmica específica. Si cal, es poden afegir 0,2 ml de lidocaïna pura sense adrenalina o, qualsevol altre vasoconstrictor a cada vial de Aqualyx.

Posteriorment, es realitzaran 3 drenatges limfàtics manuals per accelerar el procés d’eliminació de greix.

D’acord amb dades clíniques objectives, els tractaments s’han de fer a intervals de 15 dies o superiors.

El total de sessions de intralipoterapia amb Aqualyx varia, entre 2 i 5, segons l’extensió de les àrees a tractar, amb un interval mitjà entre 3 i 4 setmanes entre una i altra. Depenent d’aspectes clínics particulars aquests intervals es podran modificar.

Per garantir el manteniment dels resultats obtinguts, és important que visiti l’especialista uns mesos després del tractament.

Què et recomanarem després de cada sessió?

Evitar exposar-te a les radiacions solars o bronzejar amb ultraviolats, com a mínim durant els primers 45 dies després de cada sessió. També, hauràs de realitzar un tractament domiciliari específic per accelerar el procés.

Podré combinar amb altres teràpies corporals?

És totalment compatible i combinable amb totes les teràpies metge estètiques corporals seguint les recomanacions pautades pels nostres Metges Especialistes en Medicina Estètica de Cànons Clinics aportant un tractament global amb l’objectiu de millorar la imatge personal.

Share This