Warning: include(/home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/../../classes/privacy/class-wpml-privacy-content-factory.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444

Warning: include(/home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/../../classes/privacy/class-wpml-privacy-content-factory.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444

Warning: include(): Failed opening '/home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/../../classes/privacy/class-wpml-privacy-content-factory.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/vendor/composer/ClassLoader.php on line 444

Warning: class_implements(): Class WPML_Privacy_Content_Factory does not exist and could not be loaded in /home/canons/dev.canons.es/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/action-filter-loader/class-wpml-action-filter-loader.php on line 16
Cànons Clinics | Termes i condicions d’ús del web

1. Introducció

El present document té per finalitat regular els TERMES i CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del servei de promocions online (d’ara endavant el servei) i les normes d’ús del lloc web propietat de Víctor Hernández Machado Da Costa (d’ara endavant Cànons Clinics), amb domicili fiscal al carrer Pinós, num. 14 B, Granollers, 08402 i DNI: 49.362.134-V. Els Termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.Cànons Clinics.es o utilitzin els serveis.

La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions d’ús -que es consideraran automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui amb Cànons Clinics, sense que sigui necessària la seva trascripció escrita del mateix- recollides en l’última versió actualitzada d’aquests Termes i/o Condicions d’ús i la seva Política de Privadesa.

www.Cànons Clinics.es es reserva el dret de modificar periòdicament, a la seva discreció i sense previ advertiment, els presents termes i condicions d’ús.

Per visitar www.Cànons Clinics.es no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi d’estar registrat en el nostre sistema. És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. En cas que es requereixi el registre a la present pàgina web, les dades dels usuaris obtinguts a través d’aquest registre, estaran protegits mitjançant contrasenyes, tal com es detalla àmpliament en la Política de Privadesa d’aquest lloc web. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web hauran de notificar-ho info@Cànons Clinics.es.

2. Condicions de compra online

Si no se’t considera apte per al tractament, se’t retornarà l’import íntegre del cupó.

Validesa: tens 3 mesos per bescanviar el teu val.

Quants cupons puc comprar d’una mateixa oferta?

Cada cupó és per 1 persona.

Per a ús propi: màxim 1 cupó per persona.

Per regalar: tots els que vulguis!

Com gestiono la meva reserva?

Una vegada realitzada la compra, rebràs un correu electrònic de confirmació del cupó, que determinarà la data en la qual iniciarà la validesa del bo.

Posteriorment, podràs reservar la teva cita al:

93 860 60 60

Cànons Clinicsclinics@Cànons Clinics.es

Els canvis o cancel·lacions han de realitzar-se amb 48h d’antelació. en el telèfon 93 860 60 60. En cas contrari el servei es donarà per realitzat.

3. Ús correcte dels continguts del lloc web

Cànons Clinics declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura de la web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a Cànons Clinics o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a usar el lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de Cànons Clinics o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els mateixos.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de Cànons Clinics obtinguda a través del seu web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Cànons Clinics no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina web.

Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, desensamblament, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present Lloc web, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l’USUARI, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, per la qual cosa l’USUARI podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per realitzar cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Termes i Condicions d’ús, a la Política de privadesa, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix l’usuari no pot utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present document, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la nostra web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a info@Cànons Clinics.es amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

4. Dret de Modificació dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

Cànons Clinics es reserva el dret de modificar els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.Cànons Clinics.es.

www.Cànons Clinics.es es reserva, sense necessitat de previ avís i a qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a aquesta pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el contingut o serveis de la mateixa.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat

Cànons Clinics no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a la disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

En cap cas www.Cànons Clinics.es serà responsable de qualsevol dany o perjudici, que resulti de l’ús, accés, ineptitud per a l’ús del contingut d’aquest web o sigui causat per qualsevol fallada en el funcionament, omissió, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic o fallada en la línia. És responsabilitat de l’USUARI l’utilitzar un programari antivirus per comprovar qualsevol material descarregat de la web i assegurar la compatibilitat del programari amb el seu equip i també assumir el cost total dels serveis, reparacions o correccions necessàries.

L’USUARI assumeix que Internet no és un canal completament segur i per tant, www.Cànons Clinics.es no pot garantir que qualsevol informació o material que L’USUARI enviï o transmeti a través de la web estigui lliure d’utilització o accés no autoritzat. No obstant això, www.Cànons Clinics.es adoptarà mesures per preservar la seguretat del LLOC d’acord amb criteris raonables.

www.Cànons Clinics.es no és responsable dels continguts enviats, utilitzats i/o inclosos en els serveis per qualsevol tercer, ni de l’accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebuts o no enviats o no rebuts, ni de cap transacció que tingués origen en aquesta web. www.Cànons Clinics.es únicament es responsabilitza de les conductes i continguts propis i per tant, no respondrà d’informacions, manifestacions, opinions o conductes manifestades per l’USUARI.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a www.Cànons Clinics.es per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

www.Cànons Clinics.es queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol una altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

www.Cànons Clinics.es no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat de continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals L’USUARI accedeixi per mitjà de links o dispositius tècnics d’enllaç des d’aquest lloc web. www.Cànons Clinics.es no controla el contingut d’aquests llocs web, ni ofereix, ni comercialitza, els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència responsabilitat alguna, directa o indirecta, pels danys, perjudicis o costos ocasionats en relació amb la utilització dels mateixos.

6. Limitació de la responsabilitat

En www.Cànons Clinics.es no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de nuestra página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza.

7. Política d’enllaços

Cànons Clinics no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Cànons Clinics declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Cànons Clinics no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

8. Modificacions

Cànons Clinics es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Per tot això, Cànons Clinics es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

 

9. Fotos que apareixen a www.Cànons Clinics.es

Sobre les fotografies que es mostren en www.Cànons Clinics.es, hem fet tot el possible per únicament utilitzar fotografies de www.Cànons Clinics.es o fotos amb llicència lliure d’ús en tot tipus de webs (fins i tot comercials), a l’estil de creative commons attribution sense l’etiqueta ‘senar comercial’. Si algú detecta una fotografia la llicència de la qual no ens permet mostrar-la aquí (o de la qual hem oblidat incloure la signatura), li estarem molt agraïts si ens avisa a info@Cànons Clinics.es, i esmenarem l’error en un termini màxim de 24 hores.

10. Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. Cànons Clinics es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts. Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si vostè no és un consumidor, vostè renuncia expressament al seu dret de desistiment.

11. www.Cànons Clinics.es i acceptació de normes d’ús

L’usuari és conscient que l’ús dels serveis de pagament implica l’acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de la Política de Privadesa de www.Cànons Clinics.es, en la versió publicada per Cànons Clinics al moment mateix que l’usuari contracti el servei. Aquesta Política de Privadesa completa els presents Termes o Condicions Generals en tot allò en el que a aquestes no s’oposin. Per això, l’usuari haurà de ser conscient de la importància de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a l’accés i/o ús d’aquests serveis.

12. Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. Cànons Clinics i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol un altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. Constitueix aquest contracte l’expressió completa i íntegra de l’acord entre Cànons Clinics i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com a orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

Share This